Welcome

JEROENBOER.COM Welkom. Lees hier over wat er speelt in Haarlem.

 

Stuur je vragen/ ideeën naar:vvd@jeroenboer.com

Sinds 2010 zet ik mij in als gemeenteraadslid namens de VVD in de commissie Beheer. De commissie Beheer houdt zich bezig met Beheer en Onderhoud van de stad en Mobiliteit en Verkeer in de stad. In de periode 2010 – 2014 heb ik me o.a. met succes ingezet voor het openstellen van de Waarderbrug, voor meer groen in de stad en het inlopen van achterstallig onderhoud.

 

Naast mijn raadswerk ben ik ook werkzaam bij de KLM. Ik zie veel van de wereld en veel andere steden. Ik kan dus oprecht zeggen dat wij in een prachtige historische stad wonen waar we trots op mogen zijn. Maar ook dat er zaken beter, slimmer en mooier kunnen de komende 4 jaar. Ook dat staat vast. Onze stad moet beter onderhouden worden. Mooie parken, goede wegen, duurzaam en schoon! Maar ook een beter bereikbare stad, waar verkeer, dat niet in de stad hoeft te zijn, zoveel mogelijk om de stad rijdt in plaats van er doorheen. Maar als je in de stad wil zijn, moet dat makkelijk en snel kunnen.

Jeroen Boer

23 januari 2018.

Bereikbaarheids- partners willen niet meer met GroenLinks wethouder praten.

Pijnlijk en verontrustend noemde VVD Haarlem de brief die 023 Bereikbaar! heeft geschreven aan de wethouder.

023 Bereikbaar! vertegenwoordigt de Industriekring Haarlem, Haarlem Centraal, Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem, Koninklijke Horeca Nederland, Haarlem, de Haarlemse Cultuursector, Haarlem Marketing en diverse wijkraden.

In deze brief geeft 023 Bereikbaar! aan dat zij niet meer communiceren met dit college van B&W.

 

“In juni 2017 schreven wij aan het college een brandbrief en later meerdere vervolgbrieven. Eind 2017 ontvangen wij op onze laatst verzonden brief een brief van een ambtenaar.

In dat half jaar hebben wij, ondanks onze verzoeken om overleg, geen collegelid over onze voorstellen gesproken.

Al met al zullen wij om de hiervoor aangegeven teleurstellende argumenten tot aan de verkiezingen op 21 maart 2018 niet meer communiceren met dit college.” (uit brief 023 Bereikbaarheid! januari 2018)

 

Verder geeft 023 Bereikbaar! aan dat zij wachten tot na de verkiezingen in maart 2018, zodat zij dan in gesprek kunnen met een college, dat meer bestuurlijke aandacht heeft voor het bereikbaarheidsoplossingen.

 

“Hopelijk zal er bij dat nieuwe college, gezien de economische ontwikkelingen en de behoeften van de stad, meer bestuurlijke aandacht zijn voor de realisatie van maatregelen om de bereikbaarheid van deze prachtige stad te verbeteren.” (uit brief 023 Bereikbaarheid! januari 2018)

 

VVD Haarlem stelt vast dat na 8 jaar een GroenLinks wethouder op de afdeling Verkeer er te weinig aandacht is geweest voor de Bereikbaarheid van onze mooie stad en dat het aan daadkracht heeft ontbroken om de bereikbaarheidsproblemen in Haarlem werkelijk aan te pakken en op te lossen. Daar staan wij niet alleen in. Haarlemmers hebben bij het laatstgehouden omnibusonderzoek (2016) geen hoog rapportcijfer gegeven aan de autobereikbaarheid van de stad. We zijn in 2017 helaas uitgeroepen tot file hoofdstad nummer 1 in Nederland.

 

Het wordt tijd voor meer nu echt aan de slag gaan met de Bereikbaarheid van Haarlem. Dat betekend aandacht voor de fiets, OV maar zeker ook voor de autobereikbaarheid. Het is tijd om iets te gaan doen.

 

Papieren Bezoekersschijf moet beschikbaar blijven.

 

15 januari 2018. Het afschaffen van de papierenbezoekersschijf. VVD Haarlem vind het een slecht idee en vond het een slecht idee. Wij willen de papieren bezoekersschijf behouden.

En wij niet alleen. Duizenden Haarlemmers willen de papierenschijf behouden. En waarom? Omdat het makkelijk is. Goed werkt en Het is gastvrij en sociaal. Het maakt wonen in Haarlem aantrekkelijk.

Maar wat hebben de coalitiepartijen, PvdA, D66, GroenLinks en CDA bedacht. De papierenbezoekersschijf moet weg. Linksom of rechtsom, maar weg moet de schijf.

Ze hebben de wethouder op pad gestuurd met de opdracht om een alternatief te bedenken, dat de klant en gebruiksvriendelijkheid evenaart.

Nou daar is de wethouder in ieder geval niet in geslaagd. Dat bleek vorige week tijdens de bespreking hiervan.

 

Klantonvriendelijk.

Allereerst moeten de Haarlemmers zich gaan activeren voor dit systeem. Anders kunnen ze sowieso geen bezoek meer ontvangen.

Daar voorziet de wethouder al zoveel problemen mee, dat ze extra capaciteit gaat inhuren bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Haarlem om alle telefoontjes te kunnen beantwoorden. Maar ze verwacht dat dat niet voldoende zal zijn.

Ze gaat zelfs huisbezoeken inplannen om mensen te helpen met het activeren. U kan zich voorstellen hoe blij de Haarlemmers met deze poespas zullen zijn.

Maar goed als dat allemaal is doorlopen komt het gebruik van het systeem.

Geschat wordt dat de Haarlemmers per jaar zich 2,1 miljoen keer zich digitaal gaan aan en afmelden met een code en kenteken. Ben je niet handig met de digitale wereld, dan mag je bellen.

De gemeente Haarlem gaat een heel Voice Response Systeem optuigen, waar de Haarlemmer heen mag bellen om zijn bezoek af en aan te melden bij een spreekcomputer.

Gezellig en makkelijk als je bezoek binnenkomt. Ik ga eerst even bellen hoor. Eerst even het menu doorlopen. Dan mijn code doorgeven. 8 tekens. Het liefst met gebruik van het NAVO spellingsalfabet.

Ja u leest het goed. Het liefst gebruik maken van het NAVO spellingsalfabet. Haarlem is een nieuwe militaire vesting geworden voor uw bezoek.

 

Eenzaamheid.

Het wordt er niet makkelijker op om in Haarlem je bezoek te ontvangen. Sterker nog deze regeling maakt het ingewikkelder om bezoek te ontvangen. Veel maatschappelijke organisaties hebben al aangegeven in de problemen te komen.

En zo werk je inderdaad eenzaamheid in de hand. Weg gastvrije stad met een mooie bezoekersregeling.

Dankzij de coalitiepartijen krijgen we nu een Haarlem als militaire vesting met een NAVO spellingsalfabet. Registratie van uw bezoek en uren op, dan maar helemaal geen bezoek meer.

 

Duurder.

Dan nog even kort over de kosten van de papierenbezoekersschijf.

Het versturen en drukken van de schijven kost jaarlijks E 20.000,- Daar tegenover krijgen we nu een nieuw facturatiesysteem dat E 130.000,- per jaar gaat kosten met nog de kosten voor het Voice Respons Systeem en andere structurele kosten van een E 100.000,- per jaar.

We kunnen niet anders concluderen dat dit systeem ook nog een duurder is. En dat is goed te begrijpen als je 2,1 miljoen aan en afmeldingen moet gaan verwerken en factureren. Het wordt een administratief gedroogd.

 

Kortom we krijgen een systeem dat klantonvriendelijker is, minder gastvrij is, een administratief gedroogd en duurder. Wij roepen de coalitiepartijen op een pas op de plaats te maken en de papieren bezoekersschijf te behouden voor wie dat wil.

 

Gevaarlijk kruispunten Leidsevaart verdienen aandacht.

 

9 januari 2018. VVD Haarlem heeft kennis genomen van de grote onrust onder de bewoners over de veiligheid rondom de verkeerssituatie op de T-splitsing Munterslaan - Leidsevaart en ook Maxwellstraat – Leidsevaart

Deze T splitsingen zijn volgens bewoners onoverzichtelijk voor het verkeer komende vanaf de Munterslaan en Maxwellstraat. Het verkeer op de Leidsevaart komende van rechts en met name komende van links is niet goed zichtbaar door o.a. geparkeerde auto's op de Leidsevaart.

 

In de huidige situatie is er meermaals sprake geweest van een ongevallen met zowel fietsers als auto’s. In minimaal 1 geval is een bewoner vanuit de straten rond de Teslastraat betrokken geweest. Hierbij is politie ter plaatse geweest.

De bewoners hebben daartoe actie ondernomen en hebben bij de gemeente Haarlem een verzoek in gediend in juli 2017 voor het plaatsen van verkeersspiegels. Ruim 4 maanden later wijst de gemeente Haarlem dit verzoek af, omdat volgens de gemeente een verkeersspiegel door de bolling een vertekend beeld geeft. Verkeersdeelnemers die bekend zijn met de lokale situatie leren hier mee omgaan, voor verkeersdeelnemers die ter plaatse onbekend zijn wordt de situatie eerder gevaarlijker omdat men zich met een spiegel veilig waant.

 

Verder laat de gemeente weten dat de punten van de bewoners een verkeerskundige beschouwing vereisen van de situatie in hun woonbuurt. Gezien de beperkte financiële middelen combineert de gemeente dit doorgaans met eventuele uit te voeren werkzaamheden.

 

Daar is op korte termijn geen sprake van, aldus de gemeente. En daar is de kous mee af en staan de bewoners met lege handen. VVD Haarlem vindt dit geen manier van doen. Deze bewoners en de gevaarlijke situaties worden zo niet serieus genomen.

 

Terecht vragen betrokken bewoners zich af of er eerst dodelijke ongelukken moeten gebeuren, voordat de gemeente in actie komt.

Inmiddels zijn de bewoners een handtekeningen actie gestart, die al door ruim 100 bewoners is getekend. Het is dus een breed gedragen probleem.

 

VVD Haarlem zal tijdens de commissie van a.s. donderdag vragen stellen over deze situatie. Wij zien graag dat de gemeente overgaat tot plaatsen van de spiegels en anders in ieder geval een verkeerskundige beschouwing met oplossingen.

Een betere bereikbaarheid en doorstroming in Haarlem.

 

13 november 2017. We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om familie en vrienden op te zoeken. En dat verplaatsen moet makkelijk en soepel gaan. Haarlem in 2017 uitgeroepen is tot file hoofdstad nummer 1. Dat naar aanleiding van cijfers van de Traffic Index van navigatiedienstverlener TomTom. Niet iets om trots op te zijn.

TomTom becijferde verder dat een gemiddelde rit in en rond Haarlem afgelopen jaar 27 procent langer duurde dan zonder ontstoppingen. In de ochtend- en de avondspits liep de vertraging zelfs op tot respectievelijk 41 en 46 procent.

Bovendien bleek ook bij berekeningen dat een Haarlemmer die dagelijks in de spits naar zijn werk reed vorig jaar circa 100 uur in de file heeft gestaan. 100 uur. U leest het goed.

Maar er zijn meer cijfers die wijzen op een groot probleem. Uit de Vitaliteitsbenchmarkt Centrumgebieden; Zicht op de economische vitaliteit van Haarlem van het bureau Goudappel Coffeng blijkt dat Haarlem slecht scoort als het om bereikbaarheid gaat. Dat is slecht nieuws voor onze winkels, ondernemers en culturele instellingen.

Tenslotte is er zeer recent een brandbrief is gestuurd namens Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem, de Industriekring Haarlem, Haarlem Centraal, Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem, Midden Klein Bedrijf Haarlem en diverse wijkraden, die wijzen op de toenemende bereikbaarheidsproblemen van onze stad.

Kortom er nu behoefte is aan actie. Haarlem de komende jaren gaat groeien in bewoners en bezoekers. Dat betekent meer auto’s en verkeersdeelnemers en dus meer bewegingen.

Niets doen is geen optie. VVD Haarlem heeft daarom tijdens de begrotingsbehandeling van deze week een motie ingediend die het College van B&W opdraagt om nog dit jaar met concrete voorstellen te komen, die tot zeer snelle uitwerking leiden van de korte termijn maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren.

 

VVD Haarlem wil geen Dolhuysbrug door de monumentale groene Bolwerken.

 

2 oktober 2017. Een fietsbrug van 2 miljoen euro dwars door onze groene monumentale Bolwerken door.

Daar waren wij in 2013 op tegen en daar zijn wij nu nog steeds op tegen. De VVD hecht namelijk veel waarde aan de weinige groene parken in Haarlem. Zeker als die van historische en monumentale waarde zijn, zoals de Bolwerken. Daar moet je geen fietsbrug doorheen willen leggen.

Het verbaasde VVD Haarlem dat wederom de GroenLinks wethouder uit dit college met een voorstel komt om bomen te kappen en asfalt aan te leggen in het weinige groen dat we in Haarlem hebben.

Afgelopen donderdag werd tijdens de behandeling duidelijk dat het er geen meerderheid was in de gemeenteraad van Haarlem voor de aanleg brug. Voorstanders van een onderzoek naar de brug waren op dat moment PvdA, GroenLinks en D66. Een onderzoek dat bijna E 200.000,- kost. Voor de VVD is het duidelijk. Wij willen geen onderzoek, naar een brug die we ook niet willen.

Wat ons betreft blijven we van de groene monumentale Bolwerken af. In 2013 was al duidelijk dat o.a. wijkraden uit Haarlem Noord en de bomenwachters geen voorstander zijn van de brug. Ook de Historische Vereniging Haerlem liet in 2013 al weten negatief tegenover de Dolhuysbrug te staan.

Er is geen nieuw onderzoek nodig. Er liggen al genoeg onderzoeken naar deze brug.

Helaas “draaide” tijdens de raadsvergadering de Aktiepartij van standpunt waardoor nu toch een onderzoek wordt gedaan naar een nieuwe fietsbrug dwars door de Bolwerken heen.

Het feit dat Haarlem één van de minst groene steden is van Nederland is echt een probleem.

Door de aanleg van deze fietsbrug gaan we de stad weer wat minder groen maken. Daar zijn wij op tegen en samen met de actiegroep “Een brug te ver” en wijkraden blijven wij strijden tegen de aanleg van deze brug.

 

Feestje rondom Parkeerpaal valt slecht.

 

11 september 2017. Afgelopen zaterdag 9 september heeft de gemeente Haarlem een groot feest gegeven om te vieren dat er nieuwe slimme parkeerautomaten zijn in de stad. Een complete fanfare band werd o.a. ingeschakeld. VVD Haarlem zet grote vraagtekens over de nut en noodzaak van zo’n “feest” rondom een nieuwe parkeerautomaat. “Wij vinden dit een verkeerd gebruik van belastinggeld. Parkeergeld wordt dus gebruikt om een feestje te vieren rondom een nieuwe parkeerpaal. Waar ben je dan mee bezig? vragen wij ons af”, aldus VVD gemeenteraadslid Jeroen Boer. VVD Haarlem heeft naar aanleiding van de ophef over dit “feestje” vragen gesteld aan GroenLinks wethouder Sikkema, verantwoordelijk voor dit dossier.

De reacties van diverse Haarlemmers naar aanleiding van het feestje rondom de nieuwe parkeerautomaten op o.a. Facebook liegen er niet om. Haarlemmers vragen zich af “of de gemeente niet spoort” een ander schrijft “Belachelijk stop het geld ergens anders in.” Of “Schaam je! Geld uitgeven aan het vieren van een normale moderne parkeerpaal!” of “Jezus, welke gemeente maakt nou een feestje om een nieuwe parkeerautomaat...???” De algemene conclusie is over het algemeen wel dan men het weggegooid geld vindt.

VVD Haarlem wil graag weten wat de kosten van het feestje rondom de parkeerautomaten zijn geweest en heeft ook vragen gesteld over de kosten van de grote posters in bushokjes over de nieuwe parkeerautomaten.

Houdt Haarlemse afvalpas gegevens illegaal bij?

17 juli 2017. De VVD Haarlem is van plan vragen te gaan stellen tijdens de komende raadsvergadering over het gebruik van de Haarlemse afvalpas. Zeer recent heeft namelijk een uitspraak plaatsgevonden van een voorzieningenrechter in Arnhem. Die uitspraak ging over de afvalpas, die in Arnhem wordt gebruikt.

De voorzieningenrechter stelde vast, dat de Autoriteit Persoonsgegevens eerder dit jaar niet had mogen beslissen om de situatie, waarbij via de afvalpas illegaal persoonsgegevens van gebruikers worden bijgehouden voorlopig te gedogen in Arnhem. De kans is dus groot dat Arnhem de afvalpas voor inwoners voorlopig niet meer mag gebruiken. Ook in Haarlem gebruiken we afvalpassen om afvalcontainers te openen. Daarnaast hebben we registratiechips in de DUO containers zitten, die door Spaarnelanden worden beheerd.

Al juli 2014 is er door de VVD vragen gesteld over de privacy met betrekking tot afvalcontainers. Dit was naar aanleiding van de invoering het Container Management Systeem in Haarlem waarbij, duo-rolcontainers uitgerust worden met een registratiechip. De VVD maakte zich toen terecht zorgen over de privacy van bewoners met betrekking tot het registreren van allerlei gegevens. Naar aanleiding van die vragen, gaf wethouder Sikkema toen in een brief toe, dat ze had haar zaken niet op orde had. Er bleek een belangrijk protocol te ontbreken, zodat de privacy, zoals de wet die ziet, volledig is gewaarborgd en dat een onafhankelijke derde toeziet op de naleving.

De VVD wil weten in hoeverre de uitspraak van de voorzieningenrechter gevolgen heeft voor het gebruik van de Haarlemse afvalpassen en registratiechips. Daarbij wil de VVD weten of er ook in Haarlem nu sprake is, van een situatie, waarbij illegaal persoonsgegevens van gebruikers wordt bijgehouden. De VVD vindt dat we zeer terughoudend moeten zijn met het registreren van gegevens. Helemaal als daar een bedrijf bij is betrokken. In dit geval is dat Spaarnelanden. Er zijn de afgelopen tijd weer talloze voorbeelden geweest, waarbij gegevens op straat kwamen te liggen.

De vragen zijn ook van belang, omdat erop dit moment nieuwe DUO containers met registratiechips worden uitgegeven in Haarlemse wijken als onderdeel van het nieuwe Strategische Plan Afvalscheiding.

De DUO-container, maar ook de afvalpas, behoren bij een bepaalde woning. Dit betekent koppeling aan een adres. In de zin van de Wet bescherming van persoonsgegevens (Wbp) gaat het hier om directe persoonsgegevens. De Wbp is dus van toepassing. Dit betekent dat het bedrijf dat de containers uitgeeft, in dt geval Spaarnelanden, moet handelen volgens de richtlijnen van deze wet.

 

Waarom is het verstandig om TEGEN te stemmen?

 

13 juli 2017. Op 19 juli 2017 wordt het referendum over de nieuwe Parkeerplannen gehouden. De VVD fractie zet zich al jaren in voor een beter parkeerbeleid. Echter de nieuwe parkeerplannen van de huidige coalitie beloven weinig goeds voor onze mooie en prettige stad om in te wonen en te werken. Wij roepen u dan ook om op Nee te gaan stemmen. Verder kunt u de fractie ondersteunen door onze campagne op Social Media verder te helpen verspreiden, door filmpjes te liken enz. Onderaan dit bericht vindt u links, die u kunt gebruiken. Hartelijk dank daarvoor.

De plannen moeten jaarlijks €1 miljoen extra inkomsten opleveren voor de gemeente Haarlem. Een flinke lastenverzwaring voor de Haarlemmers en bezoekers aan Haarlem. De auto wederom als melkkoe. Dat is onacceptabel. Bovendien wil de gemeente het Betaald Parkeren uitbreiden in de vergunningswijken. Daarbij zijn ook al plannen bedacht hoe het Betaald Parkeren moet worden ingevoerd voor grote stukken in Haarlem Noord, Amsterdamse buurt en Schalkwijk. En u kunt erop wachten, dat daarna de rest van de stad volgt. Deze plannen raken iedereen. Stem daarom op 19 juli 2017 TEGEN deze plannen.

UITBREIDING BETAALD PARKEREN

Ondanks het massale verzet de afgelopen tijd stelt de gemeente Haarlem nog steeds voor om Betaald Parkeren in te voeren in de wijken waar je uitsluitend met een vergunning of bezoekersschijf mag parkeren. Een slecht plan. Want dat betekent dat iedereen die straks een kaartje koopt bij een parkeerautomaat in uw straat kan parkeren. Met als gevolg meer geparkeerde auto’s en meer verkeer dat uw wijk in en uit rijdt. Het wordt nog moeilijker om een plekje voor uw auto te vinden. Maar zeker zo belangrijk is dat er ook plannen zijn bedacht hoe Betaald Parkeren kan worden ingevoerd in grote delen van Haarlem Noord en Schalkwijk. (De Buitenzone Haarlem.) Ook dat willen we niet, want zo wordt heel Haarlem één groot Betaald Parkeren gebied.

EXTRA LASTENVERZWARING VOOR DE HAARLEMMERS EN UW BEZOEKERS

De gemeente Haarlem wil met deze plannen €1 miljoen per jaar extra ophalen aan parkeerbelastinginkomsten. Met z’n allen gaan we extra betalen voor een slechter parkeerproduct. In Haarlem betalen we al ruim €20 miljoen aan parkeerbelasting. Hiermee haalt Haarlem veel meer op dan gemeenten met ongeveer evenveel inwoners. Dit blijkt uit de gemeentebegrotingen gepubliceerd door het CBS. Deze lastenverhoging willen we niet. Genoeg is genoeg.

AFSCHAFFING BEZOEKERSSCHIJF

Bovendien is de gemeente nog steeds van plan om uw bezoek dat per auto komt te beperken. De papieren bezoekersschijf wordt afgeschaft. Er komt een digitale regeling. Weg privacy. U krijgt straks een maximaal aantal uren die u per bundel moet kopen. Zijn de uren op dan is het pech gehad. In de nieuwe plannen wordt het Betaald Parkeren uitgebreid tot 11 uur ’s avonds. Ook in het weekend. Straks kunt u uw familie, vrienden, kinderen niet meer ontvangen, als u daarvoor geen uren of geen geld meer heeft. Weg gastvrije stad. Zo werk je eenzaamheid in de hand en het maakt onze stad onaantrekkelijker als woonstad.

BEN JE 16 JAAR OF OUDER? DOE MEE EN GA STEMMEN OP 19 JULI 2017

De uitslag van het referendum is geldig als minimaal 30 procent van de mensen die hun stem mogen uitbrengen dat doen. En ondanks een negatief advies van de onafhankelijke referendumcommissie organiseert de gemeente Haarlem het referendum vlak voor de zomervakantie. De referendumcommissie concludeert terecht “dat veel kiezers waarschijnlijk niet of niet voldoende deelnemen aan het referendum. Veel kiezers zijn mogelijk al op vakantie of bezig met vakantievoorbereidingen in deze laatste schoolweek.” Door juist voor deze datum in juli te kiezen wordt het moeilijker om het opkomstpercentage van 30% te halen. Dat is kwalijk. Het is dus van groot belang om nu wel te gaan stemmen. Kunt u zelf niet stemmen? Vraag dan iemand anders voor u te stemmen en vul dan de achterkant van de stempas in en geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Als het referendum straks een “TEGEN” oplevert en de huidige plannen van tafel gaan, kan in goed overleg met alle partijen een minder ingrijpend en minder kostbaar plan worden opgesteld en de parkeerdruk echt worden opgelost. Dan kan er een duurzaam plan worden.

 

Wederom gedoe rond weigering Duobakken.

 

27 juni 2017. Begin juni zijn er door Spaarnelanden duobakken uitgedeeld in o.a. de Ruychaverstraat in Haarlem. Een aantal bewoners heeft laten weten geen prijs te stellen op deze duobak.

Ze vinden de bak mega groot. “Met onze kleine achtertuin, blijft er bar weinig van je tuin over als dit kolos er nog bij moet plaatsen”, aldus de bewoners.

De bewoners hebben contact opgenomen met Spaarnelanden om deze bakken weer retour te komen nemen.

Spaarnelanden weigert echter de duobak weer in te nemen. En dat is vreemd, want in juni 2016 is er na vragen van de VVD Haarlem heel duidelijk door de wethouder uitgesproken, dat bewoners wel degelijk de duobak mogen weigeren. Voorwaarde is wel, dat de bewoners om een andere manier hun afval gescheiden inleveren door dit bijvoorbeeld zelf naar een papierbak te brengen.

VVD Haarlem heeft zelfs e-mails van Spaarnelanden in haar bezit waaruit blijkt dat Spaarnelanden in 2016 wel degelijk duobakken weer retour nam, na bezwaar van bewoners. Dit is dus zoals afgesproken

Je ziet nu dat de duobakken buiten blijven staan, omdat er geen ruimte is om de bak in de achtertuin te plaatsen. Gevolg is dat bewoners zich terecht zorgen over onveilige situaties met de duobakken o.a. vandalisme en brand.

VVD Haarlem vraagt zich af, waarom het nu een jaar later niet mogelijk is om de duocontainer te weigeren. Wij vinden dat niet consequent en niet zoals afgesproken.

De ene Haarlemmer mag de container wel weigeren, de andere niet. Dat deugt niet. VVD Haarlem zal dan ook vragen over deze kwestie gaan stellen.

 

Parkeerreferendum op 19 juli 2017.

 

20 juni 2017 .Tijdens een speciale raadsvergadering over het referendum hebben de coalitiepartijen PvdA, CDA, D66 en GroenLinks, ondanks een negatief advies van de onafhankelijke referendumcommissie toch besloten om het referendum vóór oktober 2017 te laten plaatsvinden. En wel op 19 juli 2017.

In een brief gericht aan de gemeenteraad schrijft de referendumcommissie dat er meerdere redenen zijn om niet voor een referendum op 19 juli te kiezen. Door namelijk voor deze datum te kiezen kunnen veel kiezers waarschijnlijk niet of niet voldoende deelnemen aan het referendum. Veel kiezers zijn mogelijk al op vakantie of bezig met vakantievoorbereidingen in deze laatste schoolweek. Daarbij wordt de tijd om de kiezers goed te informeren onvoldoende.

Al deze terechte bezwaren werden door de coalitie genegeerd. Dat er nu toch voor 19 juli is gekozen zal een negatief effect hebben op het opkomstpercentage. Zo word het halen van de opkomstdrempel wel erg moeilijk tot onmogelijk gemaakt. Ook had de referendumcommissie zorgvuldig een neutrale en eenduidige vraag opgesteld, die tijdens het referendum gesteld zou kunnen worden. Ook dit onafhankelijke voorstel werd door de coalitiepartijen aan de kant geschoven en er werd een door de coalitie aangepaste vraag opgesteld. Zo werd wederom het proces beïnvloed.

Door deze aanpassingen werd het uitgebreide onafhankelijke advies van de referendumcommissie genegeerd en werd het referendum eigenlijk alvast de nek opgedraaid. Het is wel duidelijk dat net als de referendumcommissie, de 12.000 ondertekenaars van het referendumverzoek niet serieus worden genomen.

Als belangrijkste argument gaf o.a. de PvdA dat het uitstellen van het referendum tot oktober 2017 te grote negatieve effecten heeft op de financiën op de stad. Een bizarre redenering.

Het uitstellen van het referendum heeft inderdaad als effect dat de nieuwe parkeerplannen niet ingevoerd kunnen worden en dat de stad dus “inkomsten” misloopt . De PvdA vergat echter dat deze “inkomsten” (1 miljoen euro per jaar) door de bewoners en bezoekers van Haarlem opgehoest moeten worden. Deze inkomsten zijn gewoon een belastingverzwaring voor de autobezitter en bezoeker van Haarlem. Die kunnen we missen als kiespijn. Uitstel was dus geen enkel probleem geweest. Zeker niet nu bekend is geworden, dat er voor miljoenen aan bezuinigingen ongedaan worden gemaakt in de gemeente Haarlem omdat er “geld” over is. Met groot gemak zou ervoor gekozen kunnen worden, deze nieuwe parkeerplannen niet in te voeren. Dat scheelt een hoop ellende en gedoe voor u. Helaas wordt daar niet voor gekozen.

Wij blijven ons verder voorbereiden op het referendum van 19 juli 2017. Ik hoop dat u samen met uw buurtbewoners, familie en vrienden straks TEGEN deze plannen gaat stemmen.

 

Groot succes, meer dan 12.000 handtekeningen.

 

31 maart 2017. Na weken van hard werken zijn vandaag meer dan 12.000 handtekeningen ingeleverd bij de burgemeester van Haarlem. Met dit aantal handtekeningen zitten de indieners van het referendum ruim boven de benodigde 4.000 handtekeningen, die er nodig hebben om het definitieve verzoek te kunnen doen voor een referendum. Een prachtige prestatie en een heel duidelijk signaal. De Haarlemse burgers willen dat er naar ze geluisterd wordt.

Op papier

Heel veel Haarlemmers zijn de afgelopen weken met papieren formulieren de straten opgegaan om handtekeningen op te halen. Dat was veel werk. Er werden lijsten ingevuld bij lokale ondernemers, buurthuizen, clubhuizen maar ook op straat bij supermarkten en op de Grote Markt werden handtekeningen ingezameld. En natuurlijk gingen ook bewoners straten in hun buurt af om huis aan huis handtekeningen op te halen. Meer dan 7.000 handtekeningen werden op deze manier opgehaald.

Digitaal

De laatste weken werd het ook mogelijk om via de website online te tekenen. Ook dit werd een groot succes. Binnen enkele dagen waren er ruim 5.000 handtekeningen binnen.

Wat nu?

De komende dagen zullen de handtekeningen gecontroleerd worden op geldigheid. Gezien het grote aantal handtekeningen voorzien wij hier geen enkel probleem. Daarna zal er in een speciale raadsvergadering besloten worden wanneer het referendum gaat plaatsvinden en wat de vraagstelling zal zijn. Deze vergadering zal waarschijnlijk plaatsvinden op dinsdagavond 18 april 2017 in het stadhuis aan de Grote Markt. Dit is een openbare vergadering, dus u bent welkom.

Ook zal er campagne gevoerd gaan worden in aanloop naar de dag waarop het referendum plaatsvindt. Hier zal vanuit de gemeente Haarlem budget beschikbaar worden gesteld. Dit geld kan door voor- en tegenstanders van de parkeerplannen worden gebruikt om campagne te voeren. Daar kunt u dus ook gebruik van maken. Uiteraard zijn daar regels aan verbonden, maar zodra daar meer over bekend is, hoort u van me.

BEDANKT

Maar voor nu wil ik u vooral enorm bedanken voor uw inzet en hulp. Samen hebben we dit tot een groot succes gemaakt. De volgende stap zullen we ook samen weer nemen met als doel; de plannen voorgoed van tafel.