Welcome

Ik werk sinds 2003 bij onze nationale trots, de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Het combineren van gastvrijheid, werken bij een top luchtvaartmaatschappij, reizen, de wereld zien, maar ook de afwisseling trok aan.


Naast mijn werkzaamheden voor de KLM vind ik het ook belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Niet alleen werkzaamheden uitvoeren omdat ze geld opleveren, maar juist werkzaamheden uitvoeren die een bijdrage levert aan de samenleving en jouw (directe) omgeving. Ook daar heb je verantwoordelijkheid voor. Ik ben in 2010 gemeenteraadslid geworden in Haarlem. Ik houd me daar vooral bezig met mobiliteit, groen, parkeren en onderhoud aan de stad. Onderwerpen, waarbij de inwoners vaak direct betrokken zijn en een mening over hebben. Juist die contacten en voor die inwoners iets kunnen betekenen, vind ik belangrijk. Zo probeer ik een bijdrage te leveren aan de mooie historische stad Haarlem. Inmiddels ben ik naast raadslid ook commissievoorzitter van de commissie Beheer, waarbij ik vergaderingen van de commissie voorzit en zorg voor de vergaderorde en de sfeer tijdens de vergadering. Een uitdagende functie, die ik met veel plezier uitvoer.


Ik ben een positief en energiek persoon. Ik werk graag samen in een team om concrete projecten en doelen naar tevredenheid af te ronden. Het plannen en overzicht houden in complexe omgevingen gaan mij goed af. Ik luister graag en goed naar klanten, collega's en opdrachtgevers zodat ik de juiste beslissingen kan nemen én het verschil kan maken. Je leeft tenslotte maar één keer, dus als je iets doet, doe het dan goed.

Als duizendpoot faciliteer en creëer ik ook graag belevenissen die andere bijblijven en waarderen. Ik ben loyaal en investeer graag in persoonlijke- en werkrelaties. Oog voor details, goed gastheerschap en attent zijn, vind ik belangrijk.

Door mijn jarenlange ervaring als leidinggevende, weet ik inmiddels dat ik energie krijg om anderen te stimuleren het beste van zichzelf te laten zien. Ik ondersteun graag. Hun succes is mijn succes. En zo ben ik én mijn team op z'n sterkst.

Jeroen Boer

Samen invloed uitoefenen binnen de MRA.


De Metropoolregio Amsterdam is het informele samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. Op MRA-schaal werken de betrokken wethouders namens hun deelregio binnen de drie inhoudelijke MRA-platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit aan de uitvoering van de MRA Agenda.

Om invloed uit te oefenen op deze onderwerpen werken we binnen de VVD regio samen.


Namens de VVD Haarlem sluit ik aan bij deze overleggen en delen we opvattingen en bespreken we mogelijkheden.

We hebben onder andere gesproken over het versterken van de democratische legitimiteit rondom besluiten van de MRA, de bereikbaarheid, het versterken van de economie, landschap en toerisme.


Over de bereikbaarheid heeft de VVD Haarlem o.a. een motie ingediend dat we willen dat In alle toekomstige ontwikkelingen binnen het mobiliteitssysteem in de MRA een volwaardige plaats voor de auto is en de keuze voor het type modaliteit, auto, fiets, bus enz. bij de MRA inwoner te laten.

Want wat ons betreft is er naast investeringen in een sterke (duurzame) OV structuur ook noodzaak voor een goede (duurzame) auto infrastructuur. Zo houden we de regio aantrekkelijk en bereikbaar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Investeren in betere internationale treinbereikbaarheid MRA.

Goed dat de Metropoolregio Amsterdam (MRA) pleit voor meer en snellere treinverbinding tussen de Randstad, Arnhem en het Rhein- en Ruhrgebied. Het moet sneller, betrouwbaarder en frequenter.

Investeren in deze internationale spoorader verbetert de economische samenwerking van en de verbinding tussen ijzersterke Europese regio’s én draagt bij aan de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen.

Na de bijdrage van € 1,5 miljard uit het Nationaal Groeifonds voor de verlenging van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp lijkt me de lobby om te investeren in een betere verbinding met het Ruhrgebied een logische vervolgstap.


Het versterken van deze spoorcorridor verbindt het economisch potentieel van onze topregio’s. En dat zorgt voor een enorme stimulans en dat is ook goed voor Haarlem, Schiphol, de Provincie Noord-Holland en de MRA regio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Afval inzamelen blijft lastig


Al maanden lang is de papierafval inzameling een rommeltje.

Al in het begin van dit jaar schreef de Haarlemse VVD dat we met grote regelmaat overvolle papierbakken aantroffen en dat we wilden dat daar iets aan gedaan werd. Afgelopen vrijdagmiddag reed VVD raadslid Boer naar 3 bakken in zijn buurt. Op de hoek van de Lange Herenvest. Overvol. Een paar honderd meter verderop bij de Teylerstraat. Overvol. Nog een paar honderd meter verder, de container bij de Volhardingstraat. Overvol. 3 overvolle bakken op korte afstand van elkaar. Al dagen lang trouwens. Dat is natuurlijk geen incident meer, maar een structureel probleem. Dat om een structurele oplossing vraagt. Een oplossing qua vaker legen, maar ook qua handhaving. VVD Haarlem zal dan ook vragen stellen aan de wethouder aankomende donderdag in de commissie Beheer.


Spaarnelanden

Wij hebben er begrip voor dat Spaarnelanden hard werkt om al ons extra afval te verwerken in deze tijd. Er wordt meer aangeleverd en dat levert problemen op. Maar volgens ons zijn deze problemen niet incidenteel maar structureel. Tuurlijk verergert de crisis de situatie, maar er is volgens ons structureel te weinig capaciteit om de bakken op tijd te leggen. We willen dat ook graag door de wethouder geïnformeerd worden hoe dit zo spoedig mogelijk wordt aangepakt. Verder roepen we burgers op om hun foto’s van overvolle bakken te plaatsen op facebook @vvdhaarlem of op twitter@vvdhaarlem. Wij gaan met deze meldingen dan naar de wethouder en Spaarnelanden.


Handhaven.

Iedereen heeft het in Haarlem vast wel eens meegemaakt. Een overvolle (papier)afvalcontainer. Je kan je afval niet kwijt, met het vervelend gevolg, dat de inwoners van Haarlem dan met hun gescheiden papierafval weer naar huis kunnen of nog vervelender het afval wordt naast de bak geplaatst. Dat is uiteraard ook niet de bedoeling. Als dat gebeurd moet er gehandhaafd worden. Dat geldt trouwens ook voor het bijplaatsen en storten van bedrijfsafval in de containers. Dat is niet de bedoeling. Bedrijven dienen daar een apart contract voor af te sluiten.  Ook daar mag vaker handhaving op worden ingezet wat betreft de VVD Haarlem. Uiteraard begrijpen wij, dat er tijdens de Corona crisis geen vuilniszakken worden opengetrokken. Maar als er meldingen komen, dat er zichtbaar adressen zijn af te lezen, dan vinden wij dat er opgetreden moet worden. Ook daar willen we een toezegging van de wethouder, dat dit soort situaties wel gehandhaafd wordt. Net zoals andere situaties nu ook nog steeds gehandhaafd worden.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trots om als purser meegewerkt te hebben aan een speciale ALL CARGO #KLM vlucht uitgevoerd met een vliegtuig bestemd voor passagiers.

Afgelopen week heb ik samen met andere KLM medewerkers een Boeing 777-200 van Peking naar Amsterdam gevlogen met honderdduizenden medische mondmaskers aan boord. Deze maskers zijn op dit moment hard nodig vanwege de bestrijding van het virus.

In plaats van op elke stoel een passagier te plaatsen werden er nu dozen op de stoelen geplaatst.


Bijzonder om mee te maken hoe deze speciale vlucht voorbereid wordt en hoe deze vlucht daarna veilig en corona-proof uitgevoerd wordt. #trots om zo met KLM een bijdrage te leveren. #airline #luchtvaart #Cargo #corona------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LHBTI ACCEPTATIE. JUIST NU BELANGRIJK.


Al een aantal jaren werk ik als voorlichter van het #COC om op middelbare scholen Homoacceptatie in Nederland
te verbeteren en #discriminatie te bestrijden. Ook al is er dit jaar geen Amsterdam #pride2019, het blijft belangrijk om hier aandacht aan te geven.

"Een derde van de Nederlanders vindt het aanstootgevend als mannen elkaar een zoen geven in het openbaar. Iets dat volstrekt normaal is, wordt bij mensen van hetzelfde geslacht ineens schokkend."

En de cijfers liegen er niet om. Zeven op de tien LHBTI'ers in Nederland krijgen te maken met fysiek of verbaal geweld. "Dat loopt uiteen van uitgescholden tot in elkaar geslagen worden en van het bespugen van LHBTI'ers tot pogingen tot doodslag."------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bereikbaarheids- partners willen niet meer met GroenLinks wethouder praten.


Pijnlijk en verontrustend noemde VVD Haarlem de brief die 023 Bereikbaar! heeft geschreven aan de wethouder.

023 Bereikbaar! vertegenwoordigt de Industriekring Haarlem, Haarlem Centraal, Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem, Koninklijke Horeca Nederland, Haarlem, de Haarlemse Cultuursector, Haarlem Marketing en diverse wijkraden.

In deze brief geeft 023 Bereikbaar! aan dat zij niet meer communiceren met dit college van B&W.


“In juni 2017 schreven wij aan het college een brandbrief en later meerdere vervolgbrieven. Eind 2017 ontvangen wij op onze laatst verzonden brief een brief van een ambtenaar.

In dat half jaar hebben wij, ondanks onze verzoeken om overleg, geen collegelid over onze voorstellen gesproken.

Al met al zullen wij om de hiervoor aangegeven teleurstellende argumenten tot aan de verkiezingen op 21 maart 2018 niet meer communiceren met dit college.” (uit brief 023 Bereikbaarheid! januari 2018)


Verder geeft 023 Bereikbaar! aan dat zij wachten tot na de verkiezingen in maart 2018, zodat zij dan in gesprek kunnen met een college, dat meer bestuurlijke aandacht heeft voor het bereikbaarheidsoplossingen.


“Hopelijk zal er bij dat nieuwe college, gezien de economische ontwikkelingen en de behoeften van de stad, meer bestuurlijke aandacht zijn voor de realisatie van maatregelen om de bereikbaarheid van deze prachtige stad te verbeteren.” (uit brief 023 Bereikbaarheid! januari 2018)


VVD Haarlem stelt vast dat na 8 jaar een GroenLinks wethouder op de afdeling Verkeer er te weinig aandacht is geweest voor de Bereikbaarheid van onze mooie stad en dat het aan daadkracht heeft ontbroken om de bereikbaarheidsproblemen in Haarlem werkelijk aan te pakken en op te lossen. Daar staan wij niet alleen in. Haarlemmers hebben bij het laatstgehouden omnibusonderzoek (2016) geen hoog rapportcijfer gegeven aan de autobereikbaarheid van de stad. We zijn in 2017 helaas uitgeroepen tot file hoofdstad nummer 1 in Nederland.


Het wordt tijd voor meer nu echt aan de slag gaan met de Bereikbaarheid van Haarlem. Dat betekend aandacht voor de fiets, OV maar zeker ook voor de autobereikbaarheid. Het is tijd om iets te gaan doen.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gevaarlijk kruispunten Leidsevaart verdienen aandacht.


VVD Haarlem heeft kennis genomen van de grote onrust onder de bewoners over de veiligheid rondom de verkeerssituatie op de T-splitsing Munterslaan - Leidsevaart en ook Maxwellstraat – Leidsevaart

Deze T splitsingen zijn volgens bewoners onoverzichtelijk voor het verkeer komende vanaf de Munterslaan en Maxwellstraat. Het verkeer op de Leidsevaart komende van rechts en met name komende van links is niet goed zichtbaar door o.a. geparkeerde auto's op de Leidsevaart.


In de huidige situatie is er meermaals sprake geweest van een ongevallen met zowel fietsers als auto’s. In minimaal 1 geval is een bewoner vanuit de straten rond de Teslastraat betrokken geweest. Hierbij is politie ter plaatse geweest.

De bewoners hebben daartoe actie ondernomen en hebben bij de gemeente Haarlem een verzoek in gediend in juli 2017 voor het plaatsen van verkeersspiegels. Ruim 4 maanden later wijst de gemeente Haarlem dit verzoek af, omdat  volgens de gemeente een verkeersspiegel door de bolling een vertekend beeld geeft. Verkeersdeelnemers die bekend zijn met de lokale situatie leren hier mee omgaan, voor verkeersdeelnemers die ter plaatse onbekend zijn wordt de situatie eerder gevaarlijker omdat men zich met een spiegel veilig waant.


Verder laat de gemeente weten dat de punten van de bewoners een verkeerskundige beschouwing vereisen van de situatie in hun woonbuurt. Gezien de beperkte financiële middelen combineert de gemeente dit doorgaans met eventuele uit te voeren werkzaamheden.


Daar is op korte termijn geen sprake van, aldus de gemeente. En daar is de kous mee af en staan de bewoners met lege handen. VVD Haarlem vindt dit geen manier van doen. Deze bewoners en de gevaarlijke situaties worden zo niet serieus genomen.


Terecht vragen betrokken bewoners zich af of er eerst dodelijke ongelukken moeten gebeuren, voordat de gemeente in actie komt.

Inmiddels zijn de bewoners een handtekeningen actie gestart, die al door ruim 100 bewoners is getekend. Het is dus een breed gedragen probleem.


VVD Haarlem zal tijdens de commissie van a.s. donderdag vragen stellen over deze situatie. Wij zien graag dat de gemeente overgaat tot plaatsen van de spiegels en anders in ieder geval een verkeerskundige beschouwing met oplossingen.

 

Een betere bereikbaarheid en doorstroming in Haarlem.


We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om familie en vrienden op te zoeken. En dat verplaatsen moet makkelijk en soepel gaan. Haarlem in 2017 uitgeroepen is tot file hoofdstad nummer 1. Dat naar aanleiding van cijfers van de Traffic Index van navigatiedienstverlener TomTom. Niet iets om trots op te zijn.

TomTom becijferde verder dat een gemiddelde rit in en rond Haarlem afgelopen jaar 27 procent langer duurde dan zonder ontstoppingen. In de ochtend- en de avondspits liep de vertraging zelfs op tot respectievelijk 41 en 46 procent.

Bovendien bleek ook bij berekeningen dat een Haarlemmer die dagelijks in de spits naar zijn werk reed vorig jaar circa 100 uur in de file heeft gestaan. 100 uur. U leest het goed.

 

Maar er zijn meer cijfers die wijzen op een groot probleem. Uit de Vitaliteitsbenchmarkt Centrumgebieden; Zicht op de economische vitaliteit van Haarlem van het bureau Goudappel Coffeng blijkt dat Haarlem slecht scoort als het om bereikbaarheid gaat. Dat is slecht nieuws voor onze winkels, ondernemers en culturele instellingen.

 

Tenslotte is er zeer recent een brandbrief is gestuurd namens Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem, de Industriekring Haarlem, Haarlem Centraal, Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem, Midden Klein Bedrijf Haarlem en diverse wijkraden, die wijzen op de toenemende bereikbaarheidsproblemen van onze stad.

 

Kortom er nu behoefte is aan actie. Haarlem de komende jaren gaat groeien in bewoners en bezoekers. Dat betekent meer auto’s en verkeersdeelnemers en dus meer bewegingen.

 

Niets doen is geen optie. VVD Haarlem heeft daarom tijdens de begrotingsbehandeling van deze week een motie ingediend die het College van B&W opdraagt om nog dit jaar met concrete voorstellen te komen, die tot zeer snelle uitwerking leiden van de korte termijn maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren.


VVD Haarlem wil geen Dolhuysbrug door de monumentale groene Bolwerken.


Een fietsbrug van 2 miljoen euro dwars door onze groene monumentale Bolwerken door.

Daar waren wij in 2013 op tegen en daar zijn wij nu nog steeds op tegen. De VVD hecht namelijk veel waarde aan de weinige groene parken in Haarlem. Zeker als die van historische en monumentale waarde zijn, zoals de Bolwerken. Daar moet je geen fietsbrug doorheen willen leggen.

 

Het verbaasde VVD Haarlem dat wederom de GroenLinks wethouder uit dit college met een voorstel komt om bomen te kappen en asfalt aan te leggen in het weinige groen dat we in Haarlem hebben.

 

Afgelopen donderdag werd tijdens de behandeling duidelijk dat het er geen meerderheid was in de gemeenteraad van Haarlem voor de aanleg brug. Voorstanders van een onderzoek naar de brug waren op dat moment PvdA, GroenLinks en D66. Een onderzoek dat bijna E 200.000,- kost. Voor de VVD is het duidelijk. Wij willen geen onderzoek, naar een brug die we ook niet willen.

Wat ons betreft blijven we van de groene monumentale Bolwerken af. In 2013 was al duidelijk dat o.a. wijkraden uit Haarlem Noord en de bomenwachters geen voorstander zijn van de brug. Ook de Historische Vereniging Haerlem liet in 2013 al weten negatief tegenover de Dolhuysbrug te staan.

 

Er is geen nieuw onderzoek nodig. Er liggen al genoeg onderzoeken naar deze brug.

Helaas “draaide” tijdens de raadsvergadering de Aktiepartij van standpunt waardoor nu toch een onderzoek wordt gedaan naar een nieuwe fietsbrug dwars door de Bolwerken heen.

 

Het feit dat Haarlem één van de minst groene steden is van Nederland is echt een probleem.

Door de aanleg van deze fietsbrug gaan we de stad weer wat minder groen maken. Daar zijn wij op tegen en samen met de actiegroep “Een brug te ver” en wijkraden blijven wij strijden tegen de aanleg van deze brug.


Feestje rondom Parkeerpaal valt slecht.


Afgelopen zaterdag 9 september heeft de gemeente Haarlem een groot feest gegeven om te vieren dat er nieuwe slimme parkeerautomaten zijn in de stad. Een complete fanfare band werd o.a. ingeschakeld. VVD Haarlem zet grote vraagtekens over de nut en noodzaak van zo’n “feest” rondom een nieuwe parkeerautomaat. “Wij vinden dit een verkeerd gebruik van belastinggeld. Parkeergeld wordt dus gebruikt om een feestje te vieren rondom een nieuwe parkeerpaal. Waar ben je dan mee bezig? vragen wij ons af”, aldus VVD gemeenteraadslid Jeroen Boer. VVD Haarlem heeft naar aanleiding van de ophef over dit “feestje” vragen gesteld aan GroenLinks wethouder Sikkema, verantwoordelijk voor dit dossier.

 

De reacties van diverse Haarlemmers naar aanleiding van het feestje rondom de nieuwe parkeerautomaten op o.a. Facebook liegen er niet om. Haarlemmers vragen zich af “of de gemeente niet spoort” een ander schrijft “Belachelijk stop het geld ergens anders in.” Of “Schaam je! Geld uitgeven aan het vieren van een normale moderne parkeerpaal!” of “Jezus, welke gemeente maakt nou een feestje om een nieuwe parkeerautomaat...???” De algemene conclusie is over het algemeen wel dan men het weggegooid geld vindt.

 

VVD Haarlem wil graag weten wat de kosten van het feestje rondom de parkeerautomaten zijn geweest en heeft ook vragen gesteld over de kosten van de grote posters in bushokjes over de nieuwe parkeerautomaten.

Houdt Haarlemse afvalpas gegevens illegaal bij?

17 juli 2017. De VVD Haarlem is van plan vragen te gaan stellen tijdens de komende raadsvergadering over het gebruik van de Haarlemse afvalpas. Zeer recent heeft namelijk een uitspraak plaatsgevonden van een voorzieningenrechter in Arnhem. Die uitspraak ging over de afvalpas, die in Arnhem wordt gebruikt.

 

De voorzieningenrechter stelde vast, dat de Autoriteit Persoonsgegevens eerder dit jaar niet had mogen beslissen om de situatie, waarbij via de afvalpas illegaal persoonsgegevens van gebruikers worden bijgehouden voorlopig te gedogen in Arnhem. De kans is dus groot dat Arnhem de afvalpas voor inwoners voorlopig niet meer mag gebruiken. Ook in Haarlem gebruiken we afvalpassen om afvalcontainers te openen. Daarnaast hebben we registratiechips in de DUO containers zitten, die door Spaarnelanden worden beheerd.

 

Al juli 2014 is er door de VVD vragen gesteld over de privacy met betrekking tot afvalcontainers. Dit was naar aanleiding van de invoering het Container Management Systeem in Haarlem waarbij, duo-rolcontainers uitgerust worden met een registratiechip. De VVD maakte zich toen terecht zorgen over de privacy van bewoners met betrekking tot het registreren van allerlei gegevens. Naar aanleiding van die vragen, gaf wethouder Sikkema toen in een brief toe, dat ze had haar zaken niet op orde had. Er bleek een belangrijk protocol te ontbreken, zodat de privacy, zoals de wet die ziet, volledig is gewaarborgd en dat een onafhankelijke derde toeziet op de naleving.

 

De VVD wil weten in hoeverre de uitspraak van de voorzieningenrechter gevolgen heeft voor het gebruik van de Haarlemse afvalpassen en registratiechips. Daarbij wil de VVD weten of er ook in Haarlem nu sprake is, van een situatie, waarbij illegaal persoonsgegevens van gebruikers wordt bijgehouden. De VVD vindt dat we zeer terughoudend moeten zijn met het registreren van gegevens. Helemaal als daar een bedrijf bij is betrokken. In dit geval is dat Spaarnelanden. Er zijn de afgelopen tijd weer talloze voorbeelden geweest, waarbij gegevens op straat kwamen te liggen.

 

De vragen zijn ook van belang, omdat erop dit moment nieuwe DUO containers met registratiechips worden uitgegeven in Haarlemse wijken als onderdeel van het nieuwe Strategische Plan Afvalscheiding.

De DUO-container, maar ook de afvalpas, behoren bij een bepaalde woning. Dit betekent koppeling aan een adres. In de zin van de Wet bescherming van persoonsgegevens (Wbp) gaat het hier om directe persoonsgegevens. De Wbp is dus van toepassing. Dit betekent dat het bedrijf dat de containers uitgeeft, in dt geval Spaarnelanden, moet handelen volgens de richtlijnen van deze wet.


Wederom gedoe rond weigering Duobakken.


Begin juni zijn er door Spaarnelanden duobakken uitgedeeld in o.a. de Ruychaverstraat in Haarlem. Een aantal bewoners heeft laten weten geen prijs te stellen op deze duobak.

Ze vinden de bak mega groot. “Met onze kleine achtertuin, blijft er bar weinig van je tuin over als dit kolos er nog bij moet plaatsen”, aldus de bewoners.

 

De bewoners hebben contact opgenomen met Spaarnelanden om deze bakken weer retour te komen nemen.

Spaarnelanden weigert echter de duobak weer in te nemen. En dat is vreemd, want in juni 2016 is er na vragen van de VVD Haarlem heel duidelijk door de wethouder uitgesproken, dat bewoners wel degelijk de duobak mogen weigeren. Voorwaarde is wel, dat de bewoners om een andere manier hun afval gescheiden inleveren door dit bijvoorbeeld zelf naar een papierbak te brengen.

 

VVD Haarlem heeft zelfs e-mails van Spaarnelanden in haar bezit waaruit blijkt dat Spaarnelanden in 2016 wel degelijk duobakken weer retour nam, na bezwaar van bewoners. Dit is dus zoals afgesproken

 

Je ziet nu dat de duobakken buiten blijven staan, omdat er geen ruimte is om de bak in de achtertuin te plaatsen. Gevolg is dat bewoners zich terecht zorgen over onveilige situaties met de duobakken o.a. vandalisme en brand.

VVD Haarlem vraagt zich af, waarom het nu een jaar later niet mogelijk is om de duocontainer te weigeren. Wij vinden dat niet consequent en niet zoals afgesproken.

De ene Haarlemmer mag de container wel weigeren, de andere niet. Dat deugt niet. VVD Haarlem zal dan ook vragen over deze kwestie gaan stellen.