LAATSTE NIEUWS


VVD Noord-Holland stemt in met oproep om meetstation te plaatsen bij N203


Afgelopen commissievergadering bood Rob Karst een petitie aan met de oproep om een meetstation te plaatsen die de luchtkwaliteit langs de Provincialeweg N203 in Zaanstad-Noord gaat meten.

De bewoners daar maken zich al jarenlang zorgen over de luchtverontreiniging en de geluidsoverlast. Dagelijks rijden zo’n 42.000 auto’s over de N203 door Krommenie. Daarvan is tachtig procent doorgaand verkeer. De #VVD denk dat het goed is om deze gegevens nu eens onafhankelijk te laten meten, zodat we dit mee kunnen nemen in mogelijke oplossingen voor de N203.


Belangrijke oplossing

Het realiseren van een alternatieve verbinding tussen de A8-A9 zodat al dat doorgaand verkeer niet meer door Krommenie moet, zou een belangrijke oplossing kunnen zijn, aldus VVD Statenlid Jeroen Boer. Het realiseren van de verbinding A8-A9 gaat niet alleen de #luchtkwaliteit en #leefbaarheid verbeteren in dat deel van de Provincie maar we verbeteren ook de #doorstroming en #bereikbaarheid in de Provincie.


De gedeputeerde zegde in dezelfde commissie toe om een meetstation te plaatsen omdat het college daar ook het belang van inziet. De VVD juicht deze toezegging toe.

Nieuwe dienstregeling bussen zorgt voor onrust in het West-Friese Andijk


De nieuwe dienstregeling voor bussen in Noord-Holland Noord is door de provincie flink aangepast. Dat geldt ook voor de bussen die rijden in het West-Friese dorp Andijk. Meerdere bushaltes in het dorp worden opgeven, waardoor het voor sommige bewoners lastig wordt om familie te bezoeken, naar het ziekenhuis te gaan of boodschappen te doen. Voornamelijk de minder mobiele oudere inwoners van het dorp zullen hiervan de meeste hinder ondervinden. Dat bewoners in het dorp zich zorgen maken over de nieuwe dienstregeling, vindt de VVD Noord-Holland Statenfractie zeer begrijpelijk en terecht. Vandaar dat VVD-Statenlid Jeroen Boer als mobiliteitswoordvoerder van de fractie schriftelijke vragen heeft ingestuurd voor Gedeputeerde Staten.


Als onderdeel van de nieuwe dienstregeling zouden de drukste bushaltes van het dorp worden opgeheven. Een vreemde keuze en daarom aan de Gedeputeerde de vraag of het klopt dat de drukste bushaltes vervallen. Dat de nieuwe dienstregeling minder toegankelijk lijkt voor ouderen en mensen met een beperking, baart de VVD-Statenfractie ook zorgen. Een goede bereikbaarheid van het openbaar vervoer is juist in kleinere dorpen zoals Andijk en op het platteland in de provincie erg belangrijk. Daarom vraagt de VVD of de Gedeputeerde het eens is dat juist ouderen en mensen met een beperking worden benadeeld door de nieuwe dienstregeling.


Tenslotte wil de fractie weten of de Gedeputeerde nog van plan is om in gesprek te gaan met de dorpsraad van Andijk en de gemeente Medemblik na de recent ontstane onrust. Hopelijk kan er dan worden gepraat over een mogelijke oplossing van of aanpassing aan de nieuwe dienstregeling, waarin de bezwaren van de bewoners van Andijk kunnen worden meegenomen.

Concrete maatregelen om bereikbaarheid WFO terrein te verbeteren


Naar aanleiding van vragen gesteld door VVD Noord-Holland Statenlid Jeroen Boer in de commissie Ruimte van 12 februari 2024 over de bereikbaarheid en veiligheid van het belangrijke bedrijventerrein WFO in de Gemeente Medemblik kondigde gedeputeerde Olthof nieuws aan over concrete maatregelen die op korte termijn in een samenwerkingsverband met de gemeente Medemblik en de betrokken bedrijven worden vastgelegd. Er komt o.a. een bypass die de doorstroming va het verkeer gaat verbeteren. Bovendien worden er afspraken gemaakt om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren.

Ook blijft er door de Provincie gewerkt worden aan een lange termijn oplossing. Ook daar zijn afspraken overgemaakt.
Goed nieuws dus, aangezien de VVD Noord-Holland zich al jaren lang actief inzet om de toegang tot het bedrijventerrein WFO te verbeteren. Er zijn hier al lang problemen met de doorstroming van hetverkeer en de verkeersveiligheid van dit bedrijventerrein en de tallozebedrijven en duizenden medewerkers die daar werkenkrijgen nu een structurele oplossing op zowel de korte als de lange termijn en dat is goed voor de betrokken regio.

Bedankt!


Hierbij wil ik iedereen ontzettend BEDANKEN die persoonlijk op mij en dus ook op de VVD heeft gestemd tijdens de Provinciale Verkiezingen 2023. Het centraal stembureau in Haarlem heeft de uitslag defintief vastgesteld met gevolg dat ik afgelopen week met de door mij uitgesproken woorden "dat verklaar en beloof ik" als Statenlid van de Provincie Noord-Holland voor de VVD werd geïnstalleerd. Een ontzettend mooie en eervolle functie.


Ik ben ongelooflijk trots op het hoge aantal voorkeursstemmen dat ik in de Provincie heb behaald. Dat heb ik uiteraard niet alleen gedaan, daar heeft mijn campagneteam met daarin Joris Blokpoel, Jesse van der Vliet en Ruben Terol heel hard aan gewerkt. Net als alle VVD leden, vrijwilligers, familie en vrienden die uren hebben meegeholpen. En uiteraard ook dank voor de ondersteuning van het Provinciale VVD campagneteam o.l.v. Klaas-Jeroen Terwal en Esther Rommel, Joost van Gilse, Anke Hartog.

En met dus een prachtig persoonlijk resultaat. 

Dat is een voor mij een extra stimulans om voor u én deze prachtige provincie de komende 4 jaar aan de slag te gaan.

Helden van de Haarlemse brandweer verdienen onze steun.


MinisterDilan Yesilgoz Zegerius heeft samen met o.a. kandidaat Provinciale Statenlid Jeroen Boer deBrandweer Kennemerlandin Haarlem bezocht. Daar hebben zij met brandweerlieden gesproken over nieuwe technieken en over brandveilig ondernemen. Ook was er speciaal aandacht voor de brandweervrouwen op Internationale Vrouwendag.

Daarna vond er een spectaculaire demonstratie plaats van het werk dat de brandweer op dagelijkse basis doet.

Yesilgöz-Zegerius: “Onze vrijheid en veiligheid is niet vanzelfsprekend. Ik wil dat in ons land, iedereen zich vrij en veilig voelt. Daar ben ik iedere dag mee aan de slag, samen met al die mensen die staan voor onze veiligheid. Brandweermannen en -vrouwen zijn helden, die iedere dag met gevaar voor eigen leven klaar staan om mensen te redden en branden te blussen.

Groot Respect
Jeroen Boer: "Ook ik heb zeker als Haarlemmer groot respect voor onze Haarlemse brandweerlieden. Zij zijn er voor ons als we ze nodig hebben. En dat verdient van ons allemaal respect en waardering." 

Waarderpolder goed voor 14.000 banen in de buurt.


Deze week hebben VVD raadsleden Alexander Bruch en Nienke Klazinga samen met de Haarlemse VVD kandidaat Provinciale Statenlid Jeroen Boer een bezoek gebracht aan de Industriekring Haarlem. Zij vertegenwoordigen de ondernemers en bedrijven in de Waarderpolder.


Namens de Industriekring Haarlem werden we hartelijk ontvangen door Bruno Giebels en Rosalie Smit mee.

We spraken over het belang van het industriegebied Waarderpolder voor de stad Haarlem en de regio Zuid-Kennemerland. Zo’n 14.000 mensen werken in dit gebied. Een duidelijke wens kwam naar voren om te investeren in de bereikbaarheid van het gebied. De Industriekring ondersteunt de keuze om de Velserboog aan te leggen, zodat het verkeer rechtstreeks vanaf de Westelijke Randweg de A9 op kan rijden zodat ook de bereikbaarheid van de Waarderpolder verbeterd.


Een andere duidelijke wens dat er meer zorg moet zijn voor afstemming tussen de omgevingsvisies en plannen van gemeenten. En dat gemeenten de vaart houden in het verstrekken van vergunningen. VVD Noord-Holland wil zich ook inzetten voor een veerkrachtige regionale economie, een aantrekkelijk ondernemersklimaat en voldoende ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers en heeft onder andere de aanleg van de Velserboog in zijn verkiezingsprogramma staan en ook het versnellen en versimpelen van vergunningstrajecten.


Jeroen Boer “ Deze bedrijven en dit industriegebied zorgen voor veel aantrekkelijke en lokale banen in de buurt en waar we kunnen zullen we onze industriegebieden en bedrijven in de Provincie ondersteunen”

Enthousiaste start van de verkiezingscampagne.


Zaterdag 25 februari was de start van de campagne voor de Provinciale Staten Verkiezingen in Haarlem. Evenals de peilingen was het weer ons gunstig gestemd. Een mooi zonnetje scheen toen de speciale VVD bakfiets klaar stond bij voorkant van het Provinciehuis.


VVD Haarlem Fractievoorzitter Peter van Kessel onthulde de lokale campagneposter en verder vertelde de Haarlemse Provinciale Staten kandidaat Jeroen Boer meer over de belangrijke verkiezingsthema’s waar de VVD mee aan de slag wil.


Met veel leden de Haarlemse wijken in.

Vervolgens gingen de aanwezige leden flyeren in een aantal Haarlemse wijken, waar we  veel positieve reacties op onze aanwezigheid in de wijken. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel in een Haarlems café.

Interessant bezoek bij de Reddingsbrigade Haarlem.


Afgelopen weekend hebben Kandidaat VVD Statenlid Jeroen Boer en Haarlems VVD raadslid Joris Blokpoel een bezoek gebracht aan de Reddingsbrigade Haarlem. We kregen een enthousiast welkom van bestuurslid Ab Merrouni op hun in aanbouw zijnde locatie aan de Mooie Nel in Haarlem.

 

Veelzijdige Vereniging

Hij vertelde ons meer over de vereniging van circa 220 leden en de activiteiten die zij verzorgen zoals het aanbieden van opleidingen op het gebied van zwemmen, zwemmend en varend redden, EHBO en reanimatie. Ook beveiligen ze tal van evenementen zoals de varende intocht van Sinterklaas in Haarlem. Bijzonder was ook om te horen dat de brigade ook zwemles geeft aan Oekraïense vluchtelingen. Ab gaf een kijkje in het onderkomen dat ze aan het realiseren zijn en de plannen die daarbij gevormd worden. Het moet de basis van Haarlemse brigade verder versterken zodat ze nog beter hun belangrijke vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren.

 

De Nationale Reddingsvloot

De Haarlemse Reddingsbrigade onderdeel van de Nationale Reddingsvloot, waarbij ze in geval van overstromingen hulp verlenen aan mens en dier. Verder assisteren ze bij logistieke taken als het verplaatsen van materiaal en mensen. Belangrijk werk, zoals we hebben kunnen zien in Limburg.

 

Kortom een buitengewoon interessant bezoek dat ons (weer eens) duidelijk maakte hoe belangrijk deze organisatie is in Haarlem maar eigenlijk dus voor heel Haarlem.


Recreatie en mooie evenementen dichtbij huis. Daar zetten we ons voor in.


Onze regio Zuid-Kennemerland heeft unieke landschappen en veel bezienswaardigheden en mooie natuurgebieden. Daarnaast zijn er veel verschillende evenementen die bijdrage aan de identiteit van Noord-Holland. Voorbeelden daarvan zijn hier in Haarlem Bevrijdingspop of in Zandvoort de Formule 1 Grand Prix. Als Haarlemse kandidaat voor de Provinciale Staten verkiezing op 15 maart wil ik me gaan inzetten voor ondersteuning aan goede en mooie evenementen en recreatie in de buurt. Evenementen of recreatiegebieden waar je makkelijk heen kan fietsen, of als dat beter uitkomt met de auto of OV heen gaat. Dat moet goed geregeld zijn.


Hoogwaardige recreatiegebieden.

De VVD ziet namelijk de grote economische waarde van recreatie en toerisme in combinatie met betere natuurontwikkeling. We zetten daarom in op kwalitatief hoogwaardige recreatiegebieden. Die moeten goed en makkelijk te bereiken zijn voor onze inwoners en we willen dan ook een verbetering van de verbindingen tussen recreatie gebieden, zowel op het land als via het water. En we zetten in op veilig zwemwater dichtbij huis.


Sportevenementen.

Verder zijn we voor sportevenementen die passen bij de identiteit van Noord-Holland, denk aan de MudMasters en de Dam tot Damloop. VVD Noord-Holland wil dat de provincie deze evenementen ondersteunt, zodat we er met z’n allen weer veel plezier aan beleven de komende jaren.Kunst en Cultuur verbindt mensen.


Ook in onze Zuid-Kennemerland regio hebben we prachtige voorbeelden van kunst, cultuur en erfgoed. Denk maar het prachtige Teylers museum, Frans Hals museum, de Partonaat en de De Philharmonie om er maar een paar te noemen. We genieten allemaal van de musea, cultuurpodia, beeldende kunst en bijvoorbeeld de historische binnenstad van Haarlem met al die mooie monumenten. Dat alles draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving, algemene ontwikkeling en bieden kansen voor toerisme, recreatie en onze economie.


Monumenten verdienen bescherming.

Als Haarlemse kandidaat voor de Provinciale Staten verkiezing op 15 maart realiseer ik me dat heel goed. Het is iets om zuinig op te zijn.  De VVD in Noord-Holland vindt dat monumenten bescherming verdienen en vitaal moeten blijven. We omarmen dan ook creatieve oplossingen voor het benutten, herbestemmen en verduurzaming van onze monumenten. Uiteraard vinden we ook cultureel ondernemerschap belangrijk.Mooie ontwikkeling voor de verduurzaming van de havens van IJmuiden.


Recent is de eerste waterstof bunkervergunning verleend in de haven van IJmuiden. Het varen op waterstof draagt bij aan de ambitie van de provincie Noord-Holland om in 2050 klimaatneutraal te zijn. En hopelijk draagt deze pilot bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse waterstof economie en de vergroening van het Noordzeekanaalgebied. Ik ben in ieder geval heel benieuwd naar de resultaten en ontwikkelingen op dit gebied.


Investeren.
Al eerder werd er in de Routeplanner Energietransitie 2020 – 2050 van de Provincie Noord-Holland wordt ingegaan op het gebruik van waterstof als optie qua verduurzaming in het brandstofgebruik. Uiteraard is het dan wel nodig om te investeren in de benodigde tank- en laadinfrastructuur. Gedacht kan worden aan centrale brandstofvoorzieningen op bestaande stations, waarbij de waterstof via tankwagens of via leidingen wordt aangevoerd. Voor de Provincie kan hier een rol liggen, als concessieverlener van tankstations. Dat deze nieuwe brandstofinfrastructuur veilig moet zijn, spreekt voor zich en dat waterstof niet de enige oplossing is ook. Het gebruik van waterstof is onderdeel van een mix aan maatregelen en innovaties die uiteindelijk goed zijn voor de toekomst, qua leefbaarheid maar ook kansen biedt aan ondernemers om zich op dit vlak verder te ontwikkelen en te groeien.My Gender, My Pride.


Recent was ik in Los Angeles en zag ik deze regenbooggekleurde Bay Watch toren op het strand staan. Een mooi en duidelijk signaal van de stad Los Angeles. "Loud and Proud" zoals ze dat daar zo mooi zeggen. In Haarlem heeft de VVD Noord-Holland recent 'Regenboog Stembusakkoord' ondertekend. In het pamflet valt te lezen dat de partijen zich gaan inzetten en maatregelen gaan ontwikkelen op het gebied van LHBTI+ emancipatie. De provincie is opnieuw 1 van de 80 deelnemers tijdens de feestelijke botenparade van Pride Amsterdam! Ook een mooi signaal aan onze bewoners in Zuid-Kennemerland. Noord-Holland is een provincie waar je kan zijn, wil je wil zijn.

 

Voorlichting
Maar we zijn er natuurlijk niet met het simpelweg ondertekenen van een akkoord of het in regenboog kleuren schilderen van objecten. Er is meer nodig om discriminatie en intolerantie aan te pakken. Ik heb jarenlang voorlichting gegeven over LHBTI- onderwerpen namens het COC op middelbare scholen. Want goede voorlichting (en opvoeding) zijn écht nog steeds noodzakelijk. Ook in mijn politieke loopbaan ben ik altijd open en duidelijk geweest over mijn homoseksualiteit. Dat vind ik belangrijk.

 

Trots
Ik vind de vrijheid om te zijn, wie je wil zijn ontzettend belangrijk. Het drijft mij in mijn werk als politici. Het is belangrijk die boodschap van Vrijheid en Tolerantie weer af te geven. Dat je in Nederland trots mag zijn op wie je bent. Zelf mag uitmaken op wie je valt en gewoon hand in hand kan lopen met wie je wil. Ook daar ga ik me als kandidaat Provinciale Statenlid voor inzetten. En met uw steun en stem gaat dat lukken!

Waterrecreatie


Haarlem is als stad rijk aan voorzieningen voor de watersport. Diverse jachthavens, een groot aantal solitaire ligplaatsen in de stad en diverse servicebedrijven maken Haarlem een redelijk compleet watersportproduct. Al jarenlang heb ik mij als raadslid o.a. in samenwerking met de Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem ingezet voor het verbeteren van de watersport in Haarlem. Zoals het realiseren van een onderkomen voor de Haarlemse Reddingsbrigade.


Econmische impact en spin-off

De economische impact op dit moment is behoorlijk en komt uit de ligplaatsen in de jachthavens, de charterschepen en de overnachtingen van passanten. Het overgrote deel van de bestedingen komt dus terecht bij de plaatselijke middenstand en dat is goed voor onze ondernemers, musea en winkels in de stad. Maar goede voorzieningen zorgen ook voor een aantrekkelijk verblijfsgebied aan het water en daar profiteert ook de plaatselijke bevolking van.


Samenwerking met Provincie.

Ook de Provincie ziet tal van mogelijkheden om onze aantrekkelijkheid qua waterrecreatie te versterken. Dat blijkt o.a.uit de Visie Waterrecreatie Noord-Holland 2030. Samen kunnen we werken aan een vitale waterrecreatie.

Bedrijventerrein Waarderpolder.


In de Waarderpolder is een groot deel van de Haarlemse werkgelegenheid gehuisvest. Vooral de industrie is hier sterk vertegenwoordigd. Samen werken de Industriekring Haarlem (IKH) en de gemeente Haarlem aan veiligheid, kwaliteit en bereikbaarheid van het gebied. En vooral dat laatste heeft aandacht nodig.


Bereikbaarheid

Al jaren zet ik me in om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. Waarbij een goede aansluiting op het landelijke wegennet ook van belang is. En soms is praten over bereikbaarheid niet voldoende en moet je ook iets doen om een statement te maken. Zoals indertijd tijdens het tijdelijk versmallen van de Amsterdamse vaart, een belangrijke toegangsweg. Dit deed de toenmalige GroenLinks wethouder door boomkratten op het weggedeelte te plaatsen. Samen met de Kamer van Koophandel en ondernemers van de Waarderpolder hebben we als ludieke actie een boomkrat weer verwijderd. Zo maakten we samen duidelijk te staan voor een goede bereikbaarheid voor de Waarderpolder. Bovendien heb ik ook gerealiseerd dat de De Waarderbrug open is gegaan. Ook dit was een enorme verbetering van de bereikbaarheid vvoor het bedrijventerrein.


Samenwerking

Om meer te kunnen realiseren zullen we meer samenwerking in de regio en met het Rijk moeten zoeken. Zo kunnen we de mobiliteit in en rond Haarlem te verbeteren en oplossingen die regionaal verkeer om de stad leiden en de doorstroming in de binnenstad vergroten realiseren.

Beheer en onderhoud.


Een goed onderhouden stad is van essentieel belang want dat resulteert in een schone, groene, leefbare en  aantrekkelijke stad voor onze inwoners en bedrijven voor nu en de toekomst. Ook in economische zin is dit van belang. Het maakt Haarlem aantrekkelijk als vestigingsstad voor bedrijven en een goed onderhouden binnenstad is van belang voor het kernwinkelgebied en voor toeristen en bezoekers van culturele instellingen.

Beheer en onderhoud is een kerntaak van de gemeente. Dat moet goed geregeld zijn.


Achterstallig onderhoud.

In een uitzending van Nieuwsuur kon ik duidelijk maken waarom het uitstellen van onderhoud aan onze wegen, straten, parken en pleinen uiteindelijk leidt tot achterstallig onderhoud en hogere kosten om het normniveau weer te bereiken. Dat is een slechte ontwikkeling.


Onderhoudsbudgetten omhoog

Wij hebben ons dan ook ingezet om de onderhoudsbudgetten op normniveau te brengen en hebben een Reserve Beheer en Onderhoud ingesteld waar gespaard gaat worden voor de hogere onderhoudslasten in de toekomst.